کاروان

در گوش من فسانه دلدادگی مخوان

دیگر زمن ترانه شوریدگی مخواه

دیریست گالیا ! به ره افتاد کاروان ...  (ه.ا.سایه)

 

Canon 5D

Canon 24-105@ 24 mm

F/8 , 1/500 sec , Iso 200

یکشنبه 5 خرداد‌ماه سال 1387

آخرین پستها


آرشیو

بازدیدکنندگان : 392994

Google PageRank Checker